13 Mart Mah. 8 Sokak Kösesoy İş Merkezi kat:2  Artuklu/Mardin

0543 644 53 77

info@tetratasarim.net

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Bu İnsan Kaynakları Politikası ("Politika"), Tetra şirketi tarafından belirlenen insan kaynakları yönetimi ilkelerini ve uygulamalarını içermektedir.

2. AMAÇ

2.1. Tetra İnsan Kaynakları Politikası, şirketin çalışanlarına adil ve eşit davranma, iş verimliliğini artırma, yetenekleri çekme ve koruma, çalışan memnuniyetini sağlama, şirket kültürünü güçlendirme ve yasal gerekliliklere uygunluk sağlama amacını taşır.

3. İŞE ALIM VE SEÇME

3.1. Tetra, işe alım süreçlerinde adil ve objektif bir yaklaşım benimser. Adaylar işe alım süreci boyunca eşit fırsatlara sahip olacaktır.
3.2. İşe alım sürecinde, adayların yetenekleri, tecrübeleri, eğitim düzeyi ve uygunlukları değerlendirilir. Şirket, çeşitli yeteneklere ve geçmişlere sahip adayları işe almaya özen gösterir.

4. EĞİTİM VE GELİŞİM

4.1. Tetra, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimine önem verir. Şirket, sürekli eğitim programları ve gelişim fırsatları sunarak çalışanların becerilerini artırmayı hedefler.
4.2. Çalışanlar, kariyer hedeflerini belirleme ve gelişim planları oluşturma konusunda destek alabilirler.

5. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

5.1. Tetra, çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Şirket içinde açık iletişimi teşvik eder ve çalışanların görüşlerini değerlendirir.
5.2. Tetra, çalışanların iş-yaşam dengesini desteklemek adına esnek çalışma düzenleri ve sosyal avantajlar sağlar.

6. EŞİT FIRSAT

6.1. Tetra, çalışanları arasında her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası izler. Şirket, eşit fırsatlar ve çeşitliliği teşvik eder.

7. YASAL UYUMLULUK

7.1. Tetra, tüm insan kaynakları uygulamalarını yerel ve ulusal yasalara uygun olarak yönetir. Yasal düzenlemelere uymak ve çalışan haklarına saygı göstermek şirketin önceliğidir.

Bu politika, Tetra şirketinin insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel prensiplerini yansıtmaktadır ve güncellenerek değiştirilebilir.